سفرها و ماموریت ها

خانه / درباره من / سفرها و ماموریت ها

سفرها:

1 عربستان سعودی 1372 – 1376 – 1380 – 1382
2 جمهوری خلق چین 1375
3 جمهوری ترکمنستان 1383
4 کشور فرانسه 1379 – 1380 – 1381 – 1382
5 کشور ایتالیا 1381
6 کشور واتیکان 1381
7 کشور انگلستان 1381
8 جمهوری تاجیکستان از 2008 میلادی تا کنون
9 ترکیه 1388
10 مالزی و سنگاپور 1389
11 هندوستان 1390
12 امارات عربی متحده (دبی – شارجه – ابوظبی) 1389 – 1390 – 1391
13 روسیه 1392
14 کره جنوبی 1394